SKYGGER – NATUR – INTERAKTIVITET

«Det Skyggefulle» er et interaktivt skyggeteater- og natur-filosofisk prosjekt utviklet av Anne Mali Sæther og  kunst-formidler ved Museet  for samtidskunst: Guri Guri Henriksen.

MÅL
Å gi barn en interaktiv og sanselig opplevelse der undring og eksistensielle problemstillinger over hvordan vi forholder oss til vår natur står i sentrum. Vi vil både forholde oss til uteområdet vi besøker og ta barna inn for å undersøke tematikken vha skyggeteater.

Vi ønsker å invitere publikum inn i spennet mellom kunst, natur og vitenskap.

– Å oppleve konkret natur, få fascinerende og vitenskaplig information om utrydningstruede arter, er utgangspunktet for å igangsette barns egne undersøkelser i et magisk skyggeteaterlandskap.

Skisseklipping Det skyggefulle PDF