2015 et fantastisk år

Animalske produksjoner sine to forestillinger Under barnehagen og Av dyr er du kommet spilte i 2015  i alt 75 forestillinger for 6433 personer.  Av disse var 55 forestillinger i Den kulturelle skolesekken, med 5 286 elever.

Vi takker for tilliten og gleder oss til 2016!