Fossekleiva 13. oktober

Da sagtennene sang spiller på Fossekleiva kultursenter sondag 13. oktober kl. 13:00

Vi er en  del av programmet
Figur i Fossekleiva.
Her er hele programmet