Animalske produksjoner

Er en scenekunstgruppe under kunstnerisk ledelse av Anne Mali Sæther.

Foto: Guri Guri Henriksen

Vår nye produksjon Da sagtennene sang .  Spiller på Sentralen i Oslo lørdag 3. november og på Trikkehallen på Kjelsås søndag 4. november. Skyggeteater for barn 3 – 9 år.

Det skyggefulle verkstedet stater turne for DKS Oslo i uke 48.  Over jul vil en del skoler få  et tilrettelagt tilbud i Akershus.

Vi er på facebook