Animalske produksjoner

Foto: Guri Guri Henriksen

Da sagtennene sang, handler om en ung jentes mot og evne til å bruke sin stemme for å ta vare på naturen. Forestillingen ble laget før vi hadde hørt om Greta Thunberg, som 20. august 2018 begynte å skulke skolen hver fredag for klimaet. Tusenvis av barn og unge over hele verden har gjort det samme. 22. mars 2019 gikk 40 000 skoleelever i Norge til streik. Barn og ungdommers klimastreik og engasjement kan påvirke hva samfunnet gjør med klimaendringene. «Da sagtennene sang» er et svært aktuelt innlegg i miljø og klima-debatten og kan fungere som springbrett til samtaler om hva hver og en av oss kan gjøre for å kjempe for naturens rettigheter.

Her finner du traileren

Hva vil vi Animalske produksjoner:

  • Stimulere til engasjement om det som brenner i vår samtid
  • Skape interesse og empati for den ville naturen som omgir oss.
  • Peke på sammenhenger som forårsaker utryddelse av arter og økologisk ubalanse
  • Skape fjetrende kunstneriske opplevelser

Er en scenekunstgruppe under kunstnerisk ledelse av
Anne Mali Sæther.
Vi er på facebook 

 

 

Scenekunst