Animalske produksjoner

Foto: Guri Guri Henriksen

Er en scenekunstgruppe under kunstnerisk ledelse av
Anne Mali Sæther.

Hva vil vi:
  • Stimulere til engasjement om det som brenner i vår samtid
  • Skape interesse og empati for den ville naturen som omgir oss.
  • Peke på sammenhenger som forårsaker utryddelse av arter og økologisk ubalanse
  • Skape fjetrende kunstneriske opplevelser

Vår nyeste produksjon Da sagtennene sang .
Her finner du traileren
 Bilder fra_da sagtennene sang 
Vi er på facebook