OM

ANIMALSKE PRODUKSJONER

er en fri scenekunstgruppe under kunsterisk ledelse av Anne Mali Sæther.

Vi ønsker å stimulere til engasjement om det som brenner i vår samtid og søker barns deltakelse i kunsten.

Foto: Torstein Seim
Foto: Torstein Seim

Hva er det som brenner?

  • Mennesket er vår tids   asteroide
  • Jorda er inne i sin 6.   masseutryddelse av arter
  • Verdens dyrebestand er redusert med 50 % på 40 år
  • Hva er det mennesket ikke har skjønt?
Foto: Chris Erichsen
Foto: Chris Erichsen

VI ØNSKER Å

  • Skape interesse og empati for den ville naturen som omgir oss
  • Peke på sammenhenger som forårsaker utryddelsen av arter
  • Skape fjetrende kunstneriske opplevelser