Organisering av Animalske produksjoner

Når vårsesongen er over så slutter Torstein Seim som produsent for Animalske og Anne Mali overtar dette arbeidet. Han vil fortsette samarbeide med Anne Mali og han skal være forretningsfører for Animalske og betale fakturaene.
Hadde vi vært i næringslivet ville vi sagt at vi måtte rasjonalisere på grunn av endret ordretilgang.
Siden 2014 har Torstein vært med på laget.