Det animalske året 2019

2019 har vært et spennende år for Animalske produksjoner. Vi har startet et samarbeid med Oslo kommune –  Aktivitetsskolen. I 2 år skal DET SKYGGEFULLE VERKSTEDET være et tilbud i høst og vinterferier.

Foto: Maja Revold Killengreen

UNDER BARNEHAGEN  har fått en ny renesanse  og har spilt 20 forestillinger for Den kulturelle barnehagesekken i Oslo, i tillegg til 3 for Deichman. Allerede nå har vi blitt kontaktet av et fylke slik at vi skal ut på tur i to uker neste skoleår.  Og det venter 16 forestillinger for Oslos barnehager i februar.

DA SAGTENNENE SANG har vært på Figur i Fossekleiva og vi venter i spenning av hva neste sesong vil bringe

Vi har i 2019 hatt 49 verksteder/forestillinger for 1686 personer.