Invitasjon fra Kina

«Da sagtennene sang» promoteres nå i Kina med hjelp fra Danse og Teatersentrum og kinesiske Hermark Culture. Et større teater  har vist interesse, så dette ser det ut til å bli noe av! Spennende! Se kinesisk promo.