OM

ANIMALSKE PRODUKSJONER

er en fri scenekunstgruppe under kunstnerisk ledelse av Anne Mali Sæther.

Vi ønsker å stimulere til engasjement om det som brenner i vår samtid og søker barns deltakelse i kunsten.

Foto: Torstein Seim
Foto: Torstein Seim

Hva er det som brenner?

  • Mennesket er vår tids   asteroide
  • Jorda er inne i sin 6.   masseutryddelse av arter
  • Verdens dyrebestand er redusert med 50 % på 40 år
  • Hva er det mennesket ikke har skjønt?
Foto: Chris Erichsen
Foto: Chris Erichsen
Hva vil vi:
  • Stimulere til engasjement om det som brenner i vår samtid
  • Skape interesse og empati for den ville naturen som omgir oss.
  • Peke på sammenhenger som forårsaker utryddelse av arter og økologisk ubalanse
  • Skape fjetrende kunsterniske opplevelser

Scenekunst