Seanse – Rami og Yuli

Kristofer Blindheim Strømskag har skrevet forestillingen RAMI OG YULI.  Nå har dramatikeren reist til Seanse (Volda)  sammen regissør Anne Mali Sæther og de to figurspillerne/performanerne Thomas Hildebrand og Annika Udo reist til Seanse i Volda.

Senere skal det være prøver i Trondheim i høst og  nypremiere i uke 42. (oktober)

OM FORESTILLINGEN

Forestillingen tar utgangspunkt i William Shakespeares Romeo og Julie, samt en av vår tids største og  lengst pågående konflikter i  Midt-Østen.  Med dette som utgangspunkt ønsker vi å belyse hva som kan skje når en konflikt skapt og  utøvet av voksne både preger og går utover  uskyldige barns muligheter til egen livsutfoldelse. Forestillingen benytter Romeo og Julie som tematisk utgangspunkt, men belyser samtidig at problemstillingen ikke bare tilhører fortiden eller fiksjonen til. Publikum vil kunne assosiere til polariseringen mellom vesten og den muslimske del av verden og til konflikter i vårt land av kulturelle eller religiøse årsaker.
Forestillingen kan også leses på et mikronivå: – til fiendskap i skilsmisser eller naboskap som foreldre overfører til sine barn.

Vi skal lage en spennende forestilling for 5. – 7. klasse.