Fra en entusiastisk lærer

Følgende tilbakemelding på DET SKYGGEFULLE har vi fått:

«I dag har vi vært på en helt fantastisk teatertur til Nesoddparken. Der tok Guri Guri og Anne Mali oss imot og de hadde satt istand et flott program med både egen forestilling, verksted og små forestillinger basert på elevenes figurer. Det var nydelig og stemningsfullt, og alle var 100% engasjert. Vi ønsker å takke for alt dette, Guri Guri, og håper vi kanskje kan samarbeide mer med dere i fremtiden. Denne typen kunst er så givende for alle som får være med.»

Dette gledet oss.