Skygger for barn 3 til 6 år

Hipp-hipp  – hurra. Kulturrådet, fri scenekunst, har innvilget oss midler til å lage «Andreas verden» (arbeidsttittel)

Scenekunst med skygger for barn fra 3 til 6 år. Vi ønsker å formidle vår fascinasjon av skygger. De ansporer til overraskende og nye måter å tenke og se ting på. Utrydningstrussel og vår natur har også lenge vært ett av Animalske produksjoners hovedtema. Vi viderefører det vi har gjort i «Det skyggefulle verkstedet».

Foto: Torstein Seim

”ANDREAS VERDEN”.
Slik er våre planer:
Foran oss er en skog med bjørkestammer og eikestammer. Klippede bregner og blomster vokser i skogen. Det er en tett og frodig med mye røtter. Den føles sjenerøst og gjengrodd. Skogen vokser frem i skygger fra utklipp. Alt er laget av kalkerpapir og svart tynn kartong. En skog helt uten farger. Før barna kommer inn i skogen vil vi snakke om dyr som bor i skogen, hvilke dyr de kjenner og hvordan disse dyrene bruker skogen. Lever de på bakken, inni trestammen eller på grenene til trærne? Så ønsker vi å bringe barna inn i papirskogen.

Urpremiere høsten 2018.