Prøveforestillinger i kjelleren

DA SAGTENNENE SANG

Foto Guri Guri Henriksen

I kjelleren på Ås kulturhus får vi nå hver fredag besøk av barnehagebarn. Og snart skal jeg ned for å møte dem og lede dem gjennom alle de rare gangene.
Ås 21. september 2018 – Torstein