NESODDEN FORTALTE

LØRDAG 16. APRIL 2016 BLE MINST 101 PERSONLIGE HISTORIER DELT MELLOM SAMBYGDINGER I LØPET AV TO TIMER PÅ BIBLIOTEKET. EN RØRENDE, VAKKER OG SKJELLSETTENDE OPPLEVELSE SOM BEGEISTRET OG FRISTER TIL GJENTAKELSE! TAKK HVER I SÆR SOM VAR MED PÅ Å GJØRE DENNE DAGEN MULIG!

Les mer her

Anne Mali Sæther og Guri Guri Henriksen deltok.